Virusupdate1

Bericht van onze voorzitter Martin over de verscherpte maatregelen.

Beste leden van MAX Squash,

SBN  heeft op maandag 14 december 2020 kennisgenomen van de vernieuwde maatregelen ten aanzien van het coronavirus.

Als voorzitter van MAX Squash richt ik mij tot jullie. Hedenavond heeft premier Rutte, door de aanhoudende stijgende aantal besmettingen, helaas moeten mededelen dat Nederland in lockdown gaat tot 19 januari 2021. Helaas heeft dit ook gevolgen voor sportcentrum Heemskerk en in het bijzonder voor ons als squashende sporters. Daar waar normaal de SBN een dag de tijd neemt om in overleg met NOC NSF tot per sport de specifieke maatregelen te bepalen zijn er nu, door het algemene karakter, al maatregelen bekend gemaakt.

 

Een overzicht van de voor ons belangrijkste maatregelen:

  • Alle squashcentra in Nederland sluiten haar deuren verplicht t/m 19 januari 2021;
  • Alle squashactiviteiten tot en met 19 januari 2021 kunnen geen doorgang vinden. De SBN  komt in januari met een bericht over de NK Jeugd en ook de competitie(s);

Wat de SBN op dit moment nog onderzoekt:

  • Squashcentra mogen buiten trainingen aanbieden.

 

Voor MAX Squash betekent dit dat alle squashactiviteiten zijn opgeschort t/m 19 januari 2021. Dus geen trainingen meer, alle vormen van (onderlinge) wedstrijden waren al verboden. Onze enthousiaste jeugd die iedere donderdag gebruik konden maken van trainingen, gegeven door vrijwillige trainers, worden hierdoor nu ook getroffen. Dus tot 19 januari geen jeugdtrainingen meer.

 

We prijzen ons gelukkig dat we zeker de laatste weken /maanden toch hebben kunnen doorspelen al was het in beperkte vorm. Nu zijn we ook lotgenoot geworden van alle noodzakelijke maatregelen. Vele van jullie zullen een zware periode tegemoet gaan, zakelijk en/of privé met thuiswerken, en al dan niet met kinderen die thuis digitaal onderwijs moeten volgen. Maar ik weet ook dat als we als squashers veerkracht en energie hebben, maar bovenal het mentale vermogen om deze periode door te komen. Ik weet zeker dat jullie, zodra het weer kan, de baan gaan bestormen en met plezier onze sport weer zoals altijd met passie gaan bedrijven. Zodra er meer bekend is zal ik jullie zeker hierover informeren.

Rest mij, mede namens de andere bestuursleden, jullie ondanks alles hartverwarmende kerstdagen en een veel beter 2021 te wensen.

 

Bestuur MAX Squash