ALV 1536X875 1

Besproken punten algemene ledenvergadering 14 okt jl.

Donderdag 14 oktober jl. vond de Algemene ledenvergadering van MAX Squash plaats.

Even kort de punten op een rij:

- Linda Dekker is benoemd tot Secretaris. Gefeliciteerd, Linda.

- Dank aan de kascommissie voor aanwezigheid en inbreng.

- De jaarrekening is vastgesteld en begroting is goedgekeurd.

- Besloten is dat de jeugdtrainingen (max 3 keer) ook beschikbaar wordt gesteld aan niet-leden, evenals bijna alle door MAX Squash georganiseerde toernooien (in ieder geval met uitzondering van de clubkampioenschappen).

- Tevens dank voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.

Tot ziens in het Sportcentrum!