Sportcentrumheemskerk

Coronaregels Sportcentrum Heemskerk vanaf 25 september

Zaterdag 25 september, gaan de nieuwe Corona-regels in. De voornaamste wijziging betreft de anderhalve meter regel: die komt te vervallen. Daarvoor in de plaats moet in de horeca een coronatoegangsbewijs getoond worden.

Wat betekent dit voor het Sportcentrum? Omdat iedere klant die bij ons binnenkomt primair komt om te SPORTEN en daar dus geen restricties voor gelden, zullen wij geen deurbeleid voeren om iedereen die binnenkomt te checken. Je kunt ook gewoon door het hele gebouw (ook de bar) heen lopen om je baan te bereiken en je te melden als dat nodig is.

Wat betreft het nazitten in de bar om nog wat te drinken: dat is een ander verhaal. Hiervoor is dus wel een check nodig. Om het voor ons werkbaar te houden, gaan we hierbij uit van jouw gezonde verstand en verwachten wij dat je alleen maar in de bar gaat zitten als jij voldoet aan de eisen. Zoniet, dan moet je jezelf beperken tot alleen maar sporten. Wij zullen dit steekproefsgewijs checken als wij denken dat daar aanleiding voor is. Dat kan dus gebeuren als je in de bar aanwezig bent om wat te gebruiken. Hou hier dus rekening mee dat om een bewijs gevraagd kan worden. Wij rekenen op jouw bereidwillige medewerking!

We zijn al heel blij dat dit allemaal alweer mogelijk is, vooral wat betreft het sporten, wat weer voor de volle 100% kan.

Met vriendelijke groeten,

 

 

Nicole & Fred Commissaris,

Sportcentrum Heemskerk BV.